Spelregels

Er op uit met uw scootmobiel

Aanmelden voor een tocht:
De deelnemers kunnen zich aanmelden via het contactformulier. Voor deelname aan een tocht wordt een kleine vergoeding gevraagd die bij aanvang van de tocht door één van de begeleiders wordt geïncasseerd. Verzocht wordt om de bijdrage contant en gepast te betalen. Na aanmelding kan, als er nog onduidelijkheden zijn in de aanmelding, door de organisatie telefonisch contact met u worden opgenomen. Bij aanmelding graag een telefoonnummer opgeven waarop u te bereiken bent.

Voor iedere tocht wordt vastgesteld tot welke datum men zich kan aanmelden. Ook kan voor deelname een maximaal aantal deelnemers worden gesteld. Tochten waarvoor minder dan 5 aanmeldingen zijn, gaan niet door. Tochten kunnen ook afgelast of verplaatst worden wegens weersomstandigheden. Deelnemers die zich voor die tocht hebben opgegeven krijgen tijdig telefonisch bericht van het niet doorgaan van een tocht.

Als men, zich na aanmelding door omstandigheden moet afmelden voor een tocht, wordt verzocht dit tijdig te doen. Daarmee kan worden voorkomen dat onnodig begeleiders worden ingezet.

Voorwaarden en andere bepalingen
Als u aan de tochten deel wilt nemen, dient uw voertuig in goede staat te zijn, dient de accu voldoende te zijn opgeladen; moet het voertuig in staat zijn met een snelheid te kunnen rijden van minimaal 12 km per uur en een actieradius te hebben van minimaal 45 km.
Onderweg is er vaak een pauze, het is raadzaam om dan uw scootmobiel op te laden dus neem uw oplader mee!
Mocht u onverhoopt pech krijgen met uw voertuig dan is het handig om een verzekering te hebben die voorziet in snelle hulp en transport naar een reparatieplaats.

Als u aan een of meer van onze ritten wilt deelnemen, dient u zich ten minste 2 dagen voor de datum van de rit op te geven via
– e-mailadres rienrijk@gmail.com
– telefoon 071-5221936

Wij stellen het op prijs als u bereid bent om (indien aanwezig) uw emailadres bij de aanmelding te vermelden. Wij kunnen u dan na een rit het verslag met foto’s toesturen en ook de informatie over de eerstvolgende rit.