Spelregels

Er op uit met uw scootmobiel

Vanaf de maand april organiseert ScootActief in Leiden tochten voor berijders van scootmobielen. Ook dit jaar wordt tussen de maanden april en oktober weer een aantal tochten aangeboden. De tochten worden begeleid door vrijwilligers die voor de veiligheid zorgen en bij pech zorgdragen dat de berijder met zijn voertuig weer veilig thuiskomt.

De maximale afstand van deze tochten varieert maar is nooit meer dan 30 kilometer.

Informatie over deze tochten treft u aan op deze website. Telefonisch kunt u informatie krijgen via Stichting Radius 071-707 42 00.

Aanmelden voor een tocht

De deelnemers kunnen zich aanmelden via Radius, telefoon 071-707 42 00. Voor deelname aan een tocht wordt een kleine vergoeding gevraagd die bij aanvang van de tocht door één van de begeleiders wordt geïncasseerd. Dit jaar wordt voor deelname een bijdrage van 2,50 euro gevraagd. Verzocht wordt om de bijdrage contant en gepast te betalen. Na aanmelding kan, als er nog onduidelijkheden zijn in de aanmelding, door de organisatie telefonisch contact met u worden opgenomen. Bij aanmelding graag een telefoonnummer opgeven waarop u te bereiken bent.

Voor iedere tocht wordt vastgesteld tot welke datum men zich kan aanmelden. Ook kan voor deelname een maximaal aantal deelnemers worden gesteld. Tochten waarvoor minder dan 5 aanmeldingen zijn, gaan niet door. Tochten kunnen ook afgelast of verplaatst worden wegens weersomstandigheden. Deelnemers die zich voor die tocht hebben opgegeven krijgen tijdig telefonisch bericht van het niet doorgaan van een tocht.

Als men, zich na aanmelding door omstandigheden moet afmelden voor een tocht, wordt verzocht dit tijdig telefonisch te doen via 071-707 42 00. Daarmee kan worden voorkomen dat onnodig begeleiders worden ingezet.

Voorwaarden en andere bepalingen

Indien u mee wilt rijden op deze tochten dient u te zorgen voor een voertuig waarvan de accu goed is opgeladen. Het voertuig moet een actieradius hebben van minstens 45 kilometer en in staat zijn te rijden met een minimale snelheid van 12 kilometer per uur. Deelnemers dienen te zorgen voor een telefoonnummer waarmee hulp kan worden ingeroepen voor het geval zij, bij pech, opgehaald moeten worden.

Deelname geschiedt geheel op eigen risico, kosten voor  horecabezoek en eventuele entreekosten voor een museum of  bepaalde natuurgebieden zijn voor eigen rekening.