Spelregels

Er op uit met uw scootmobiel

Aanmelden voor een tocht:
De deelnemers kunnen zich aanmelden via het contactformulier. Voor deelname aan een tocht wordt een kleine vergoeding gevraagd die bij aanvang van de tocht door één van de begeleiders wordt geïncasseerd. Verzocht wordt om de bijdrage contant en gepast te betalen. Na aanmelding kan, als er nog onduidelijkheden zijn in de aanmelding, door de organisatie telefonisch contact met u worden opgenomen. Bij aanmelding graag een telefoonnummer opgeven waarop u te bereiken bent.

Voor iedere tocht wordt vastgesteld tot welke datum men zich kan aanmelden. Ook kan voor deelname een maximaal aantal deelnemers worden gesteld. Tochten waarvoor minder dan 5 aanmeldingen zijn, gaan niet door. Tochten kunnen ook afgelast of verplaatst worden wegens weersomstandigheden. Deelnemers die zich voor die tocht hebben opgegeven krijgen tijdig telefonisch bericht van het niet doorgaan van een tocht.

Als men, zich na aanmelding door omstandigheden moet afmelden voor een tocht, wordt verzocht dit tijdig te doen. Daarmee kan worden voorkomen dat onnodig begeleiders worden ingezet.

Voorwaarden en andere bepalingen
Indien u mee wilt rijden op deze tochten dient u te zorgen voor een voertuig waarvan de accu goed is opgeladen. Het voertuig moet een actieradius hebben van minstens 45 kilometer en in staat zijn te rijden met een minimale snelheid van 12 kilometer per uur. Deelnemers dienen te zorgen voor een telefoonnummer waarmee hulp kan worden ingeroepen voor het geval zij, bij pech, opgehaald moeten worden. Onderweg is er vaak een pauze, het is raadzaam om dan uw scootmobiel op te laden dus neem uw oplader mee!

Deelname geschiedt geheel op eigen risico, kosten voor  horecabezoek en eventuele entreekosten voor een museum of  bepaalde natuurgebieden zijn voor eigen rekening.