Noord Aa sept 2016

Noord Aa tocht

Na de tropische hitte van de oorspronkelijk geplande datum 25 augustus is het een week later prima weer voor een tocht door een deel van het Groene Hart. Om 10:00 uur melden zich 7 van de 8 aangemelde deelnemers bij het buurtcentrum Matilo in de wijk Roomburg. 1 Deelnemer moet zich in verband met ziekte afmelden. Het verschuiven van de tocht leverde wat problemen op omdat enkele begeleiders niet konden. Gelukkig werd er een vervangster gevonden in de persoon van Jitske. Rond half elf geeft Rien het startsein en vertrekken we door Roomburg naar park De Bult. Hoewel er wat wolken aan het firmament verschijnen laat de zon zich ook steeds meer zien. We rijden langs het Rijn-Schiekanaal, voor Leidenaren gewoonlijk De Vliet genaamd, naar het fietspad langs de spoorlijn richting Zoeterwoude-Rijndijk. Na de onderdoorgang van de snelweg A4 kijken we naar de in aanbouw zijnde nieuwe wijk Vista-Verde en rijden dan door het industrieterrein richting Heinekenbrouwerij. We gaan deze bierfabriek niet bezoeken maar zien wel de vier grote windmolens die de energie moeten gaan leveren om het bedrijf draaiende te houden. Na het passeren van de spoorlijn en onder de  N11 door komen we in het open weideland. We passeren de Groote Molen, een poldermolen van het type wipmolen oorspronkelijk gebouwd in 1626.
Even later rijden we over het fietspad de Weipoort in. We zien een weiland met een troep ganzen en een langs het fietspad staande groep beelden van 3 ganzen. Het fietspad is door omhoog komende wortels wat hobbelig hetgeen voor berijders van scootmobielen wat vervelend is. We passeren een aantal boerderijen waaronder de kaasboerderij van de familie Capteijn. We laten de kaas de kaas en gaan steeds verder de Weipoort in. Langs de weg staan talloze oude boerderijen met rondom mooie, vol bloemen staande tuinen. In een sloot zien we een grote familie zwanen waarvan er al enkele uit de sloot het weiland in zijn gelopen. In de sloten bloeien mooie witte  waterlelies en hele velden met de gele watergentiaan. Ook zien we de hoog oprijzende zwanenbloemen in bloei staan.
We verlaten de Weipoort en rijden over een smal oud kerkpad naar de Zuidbuurt waarvan we de spitse kerktoren al van verre kunnen bekijken. Na de Zuidbuurt gaan we verder over het nog nieuwe fietspad richting de Geitenboerderij ’t Geertje. Door het ontbreken van een goed invalidentoilet gaan we de uitbater daarvan niet onze klandizie gunnen. We gaan over de Geuzenbrug waar in 1594 de Watergeuzen passeerden op weg naar Leiden en rijden het gebied van de Zoetermeerseplas in. Deze plas is meer bekend als Noord Aa. We rijden het terrein van het paviljoen op en strijken neer op het zonnige terras aan het water. Een van onze deelnemers, de pas 90 jaar geworden Andries, trakteert ons op koffie met gebak. Uiteraard zeggen we daar geen nee tegen. Na een lange gezellige pauze zetten we onze tocht voort en rijden langs het Prielenbos richting Zoetermeer. Bij een groot huis dat oorspronkelijk een poldergemaal is geweest dat de Meerpolder bij Zoetermeer droog moest houden, verlaten we de Zoetermeerseplas en gaan rijden langs de ringvaart van de Meerpolder. Vanaf de dijk langs de ringvaart zie je pas hoe diep de polder onder deze dijk ligt. In de verte zien we de nieuwe skihelling van Snowworld die pas nog aanzienlijk is verlengd en nu als een grotesk monster de lucht in steekt. We komen in Stompwijk en daar gaat het mis. Een van de scootmobielen komt zonder stroom te staan door een defecte accu. We bellen een taxi om de ongelukkige op te halen en begeleidster Margreet blijft bij haar achter tot zij is opgehaald. Even later gaat een tweede voertuig kuren vertonen en kan de brug over een sloot richting Westeindseweg niet meer over. Met behulp van wat handkracht lukt dat nog en kan er met een erg lage snelheid verder worden gereden. Door de problemen is Rien genoodzaakt de route wat in te korten en daardoor kan nog net La Place aan de A4 worden bereikt waar de accu kan worden opgeladen. Het wachten op het opladen is overigens geen straf want ook hier is het op het zonnige terras met een versnapering goed uit te houden. Nu we dicht bij Leiden zijn blijft niet iedereen wachten en gaan er enkelen al op huis aan. Na een goed half uur heeft de accu weer genoeg power om het tot huis uit te houden en rijden we via park Cronesteijn naar ons uitgangspunt.
Een mooie dag en een mooie tocht waar de deelnemers van hebben genoten. Alleen de zich wederom voordoende problemen met de accu’s baren ons wel zorgen. Normaal gesproken moet als de voertuigen in orde zijn, de afstand van nog geen 25 kilometer zou geen probleem moeten zijn.