Nieuwsarchief

Nieuwsarchief

OVERZICHT 2021

Verslag en foto’s van de winderige tocht door het Groene Hart

29-09-2021 VERSLAG

Op donderdag 23 september stond de, in principe,
laatste tocht van dit seizoen op het programma.
Een rit van ongeveer 25 kilometer door parken, polders en weilanden.
Lees het verslag en bekijk de foto’s.


Verslag en foto’s van de zomerse tocht naar Oegstgeest en Warmond

18-09-2021 VERSLAG

Op donderdag 9 september stond er weer een tocht op het programma die we onder zomerse omstandigheden mochten rijden. Lees het verslag en bekijk de foto’s.
Donderdag 23 september 2021 volgt de sluitingsronde door het Groene Hart, een rit van ongeveer 25 kilometer.
We verzamelen om 10:45 uur op het plein voor het Huis van de Buurt Matilo aan de Zaanstraat 126 te Leiden. Aanmelden kan tot 21 september via het contactformulier op de website.


Verslag en foto’s van de landgoederentocht naar Wassenaar

29-08-2021 VERSLAG

Dondedag 26 augustus was een uitstekende dag om te genieten van de Wassenaarse landgoederen. Lees het verslag en bekijk de foto’s.
Donderdag 9 september 2021 staat korte tocht naar Oegstgeest en Warmond van ongeveer 15 kilometer op het programma. We verzamelen om 12:45 uur op het plein voor het Huis van de Buurt Op Eigen Wieken aan het Valkenpad in de Slaaghwijk. Aanmelden kan tot 7 september via het contactformulier op de website.


Verslag en foto’s van de stadstocht door Leiden

21-08-2021 VERSLAG

Op donderdag 12 augustus voerde een stadstocht ons langs Leidse singles. Lees het verslag en bekijk de foto’s.
Op donderdag 26 augustus rijden we een lange tocht van ongeveer 26 kilometer. We verzamelen om 10:45 uur aan de voorzijde van het LUMC en vertrekken om 11:00 uur voor een rit naar Wassenaar en door de Landgoederen naar het verste punt van deze tocht op de grens van Wassenaar en Den Haag.
Foto’s en verslagen van eerder gereden tochten dit seizoen zijn ook te vinden op de programma-pagina van deze site.


Verslag en foto’s van de tocht door de polders ten noorden van Leiden

01-08-2021 VERSLAG

Op donderdag 29 juli hebben we een  tocht gereden door het polderlandschap. Onderweg was er genoeg te genieten van de natuur, begeleid door een Hollands “briesje”. Lees het verslag en bekijk de foto’s.

Foto’s en verslagen van eerder gereden tochten dit seizoen zijn ook te vinden op de programma-pagina van deze site.


Verslag en foto’s van de dagtocht naar Katwijk

17-07-2021 VERSLAG

Op donderdag 15 juli vertrokken we richting het strand van Katwijk. Een heerlijke tocht met een prima lunch aan het strand. Lees het verslag en bekijk de foto’s.

Foto’s en verslagen van eerder gereden tochten dit seizoen zijn ook te vinden op de programma-pagina van deze site.


Dagtocht naar Katwijk

05-07-2021 NIEUWS

Op donderdag 15 juli staat er een nieuwe tocht op de planning, dit keer richting het strand van Katwijk. We vertrekken om 11:00 uur vanaf Basalt, Wassenaarseweg (bij de rotonde). De afstand zal ongeveer 25 km bedragen.

Aanmelden kan via het contactformulier op deze site


Eindelijk…

25-06-2021 NIEUWS

We hebben er lang op moeten wachten maar op 24 juni was het dan eindelijk zover, we konden er weer een keer op uit!
Gekozen werd voor een bescheiden rit door het Leiderdorpse polderlandschap.
Lees het verslag en bekijk de foto’s.


Voorzichtig opstarten

20-05-2021 NIEUWS

De pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, heeft ons genoodzaakt om voorlopig geen tochten meer te organiseren. De periode waarin dat moest worden gehandhaafd is veel langer geworden dan wij hadden gehoopt en verwacht. Inmiddels worden de verplichtingen en aanbevelingen van overheidswege wat versoepeld en kunnen we voorzichtig weer eens gaan proberen om de activiteiten van ScootActief op te starten met het organiseren van enkele tochten. Bedoeling is om voorzichtig te beginnen met wat kortere tochten in de buurt van Leiden. De eerste tocht zou dan op donderdag 24 juni  kunnen worden verreden.

Onze vraag is echter of er nog belangstelling bestaat voor deelname aan de tochten. Om daarin helderheid te krijgen verzoeken wij om aan ons te laten weten of u weer wilt deelnemen en als dat zo is of u in juni deel zou willen nemen aan de 1e korte tocht op donderdag 24 juni  met een starttijd van 13:00 uur. Belangstellenden kunnen zich opgeven via het contactformulier op deze site.


OVERZICHT 2020

Geen tochten meer in 2020

13-08-2020 NIEUWS

Het bestuur van ScootActief, heeft gelet op de weer oplaaiende uitbraken van coronabesmettingen, besloten om in 2020 geen tochten meer aan te bieden. Wij achten het risico te groot voor de mensen die regelmatig met onze tochten meegaan en voor de vrijwilligers/begeleiders op deze tochten. Zowel deelnemers als begeleiders kunnen tot een risicogroep worden gerekend. Ook is het voor de begeleiders vaak niet mogelijk om tijdens deze tochten de geadviseerde onderlinge afstand aan te houden.

Hoewel wij het uitermate betreuren dat we 2020 als een verloren jaar moeten beschouwen gaan we in de komende maanden diep nadenken over de mogelijkheden die er volgend jaar zijn en een programma opstellen voor de in 2021 te organiseren tochten. Ook zullen we deze tijd gebruiken om te zoeken naar een aantal vrijwilligers die ons bij de organisatie van de tochten kunnen helpen.

Na het verdwijnen van de steun die wij in de afgelopen jaren hebben mogen ontvangen van de stichting Radius, zijn we nu aangewezen op de organisatie Incluzio. Hoewel er reeds een aantal constructieve gesprekken hebben plaatsgevonden met vertegenwoordigers van deze organisatie, is op dit moment nog onduidelijk op welke steun we mogen rekenen voor onze organisatie. Wij hopen op zowel fysieke ondersteuning als aanspreekpunt voor het aanmelden van deelname aan een activiteit, als op financiële ondersteuning voor dekking van de organisatiekosten.

Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen we dat communiceren via deze website en via het zenden van een mailbericht aan degenen van wie een mailadres bekend is.

Wij wensen u allen veel sterkte in deze moeilijke tijd en een blijvende gezondheid.


Stand van zaken in verband met  coronavirus

18-06-2020 NIEUWS

In vorige jaren hadden we op dit tijdstip van het jaar al een aantal tochten met de scootmobielen achter de rug. Ook dit jaar zijn we al vroeg begonnen met het plannen van 8 tot 10 leuke tochten. Bedoeling was om, na de koude maanden, in april weer te gaan starten. Helaas gooide toen de ellende met het  coronavirus roet in het eten.

Gelet op de adviezen van het RIVM en de daarop van overheidswege opgelegde beperkingen in ons dagelijkse leven waren we genoodzaakt maatregelen te nemen en bleek het niet mogelijk en verstandig om tochten te gaan organiseren of met een groep op pad te gaan.
Immers, door het aanmerken van ouderen vanaf 70 jaar als een kwetsbare groep (veel van onze deelnemers en ook wij als organisatoren behoren tot die groep) die geadviseerd werd om thuis te blijven, werden we genoodzaakt daar gevolg aan te geven. De al geplande tochten in de maanden april en mei kwamen daarbij te vervallen.

Begin juni werden van overheidswege bepaalde verplichtingen en adviezen versoepeld. Voor ons was dat een reden om opnieuw te bekijken of er met enige voorzichtigheid toch tochten georganiseerd zouden kunnen worden. Omdat de meeste  horecabedrijven gesloten moesten blijven was het moeilijk om in de tochten een rustpauze in een horecazaak te plannen. Toen de horeca weer toegankelijk was bleef voor ons het probleem het handhaven van de aan te houden afstand tussen deelnemers onderling en tussen begeleiders en deelnemers. Bijvoorbeeld voor hulp tijdens een geval van pech of begeleiding naar een toilet, was dit een zodanige beperking waardoor we moesten besluiten dat het nog niet verstandig was om een tocht te organiseren. Daarbij kwam ook nog dat de groep begeleiders voor de tochten op dit moment door omstandigheden te klein is.
Wij hopen dat in de komende maanden  een verdere versoepeling komt van de beperkingen die nu nog gelden. Helaas is dan waarschijnlijk het probleem van te weinig vrijwilligers binnen onze groep, nog niet opgelost.

Verder bestaat voor ons op dit moment nog onzekerheid over de ondersteuning die wij in de afgelopen 8 jaar van de Stichting Radius hebben gehad. Op 1 juli zou die ondersteuning overgeheveld moeten worden naar de nieuwe organisatie Incluzio. Wij hebben een eerste gesprek gehad met een vertegenwoordiger van deze partij. Uit dat gesprek bleek dat men niet onwelwillend staat tegen het verlenen van ondersteunig. Tengevolge van de problemen door het  coronavirus is er vertraging opgetreden in het maken van definitieve afspraken voor deze ondersteuning. Binnenkort hopen we het gesprek weer op de agenda te kunnen zetten.

Al met al houden we er ernstig rekening mee dat er dit jaar door alle problemen, geen tochten meer georganiseerd kunnen worden. Wees er echter van overtuigd dat wij ons uiterste best doen om, zodra dat weer kan, een paar leuke dagtochten te gaan organiseren.

Zodra wij wat opgewekter nieuws hebben laten wij dat door middel van een nieuwbrief en via onze website (www.scootactief.nl) weten.

ScootActief wenst u allen een blijvende goede gezondheid en sterkte als dat niet het geval mocht zijn.


Gevolgen coronavirus

27-03-2020 NIEUWS

Ook ScootActief ondervindt de gevolgen van de coronacrisis. De van overheidswege genomen beslissingen over het beperken van contacten tussen personen en de aanbevelingen voor preventieve maatregelen ter voorkoming van  besmetting met het virus hebben ons genoodzaakt om voorlopig geplande tochten te annuleren.
Het betreft alle tochten tot eind mei. Mocht het beleid worden aangepast en worden bepaald dat er eerder dan 1 juni weer samenkomsten van meerdere personen kunnen worden toegestaan, dan zullen we bekijken of we alsnog de nu geannuleerde tochten kunnen gaan rijden. We houden u hierover door middel van deze website en mailberichten op de hoogte.
Deze maatregelen maken dat u wat meer aan huis gebonden zult zijn. Om toch nog wat van het nieuwe voorjaar te kunnen genieten zijn er diverse digitale mogelijkheden waarbij u kunt genieten van de ontloken natuur, de mooie bloemen en van het vogelleven. Ook het opsnuiven van wat culturele zaken, zoals bijvoorbeeld museumbezoek, is via de digitale kanalen mogelijk.

Er op uit
Er op uit gaan zit er dus voorlopig voor ons niet meer in. Het coronavirus heeft ons lelijk in de (scootmobiel) wielen gereden. Individueel een ommetje maken kan nog wel maar met een groep op stap gaan wordt voorlopig niet geadviseerd door de overheid.
Er zijn echter andere mogelijkheden om te voorkomen dat u hele dagen opgesloten zit tussen 4 muren en niet kunt genieten van de natuur of cultuur buitenshuis.
VVV Leiden heeft op zijn website informatie verzameld met behulp waarvan u ook vanuit uw stoel voor de computer thuis op “stap” kunt gaan. Een rondgang door musea, bekijken van natuurgebieden en het nestelen en broeden van vogels behoren tot de mogelijkheden. Onderstaande websites geven u toegang tot deze gebieden.

Ontdek Leiden
Vogelbescherming filmpjes
Nestkastjes live

Mocht u de buitenwind missen die door uw krullenbol waait, dan kunt u altijd nog zorgen voor een fan op uw bureau die in elk geval de illusie kan geven van het rijden in de open polders rond Leiden.
Mocht u zich in deze periode van “ophokplicht” vervelen dan kunt u misschien om hulp vragen of zelfs met uw kennis en vaardigheden iets doen als vrijwilliger.
Op de site van I-Doe Leiden is informatie te vinden over hulp zowel voor vrijwilligers die iets willen doen als voor mensen die op zoek zijn naar hulp. Tevens is daar informatie te vinden over andere mogelijkheden die organisaties of samenwerkingsverbanden in Leiden te bieden hebben.
Mail naar contact@i-doe.nl en ze nemen contact met u op!
I-Doe is ook telefonisch bereikbaar op 071 51 60 477.

Het bestuur van ScootActief wenst u veel sterkte in deze moeilijke tijd en een vrijwaring van het gevaarlijke virus. Een van onze vaste deelnemers aan de tochten, Oda Zwaan van Hameren, sluit zich daar graag bij aan.


Afgelasting tochten

24-03-2020 NIEUWS

In verband met de aangescherpte maatregelen rondom het corona-virus gaan de tochten van april en mei niet door.
OVERZICHT 2019

Open dag Randstad 380kV

25-09-2019 UITNODIGING

Op zaterdag 12 oktober organiseert TenneT een open dag. Omdat wij een bezoek aan het informatiecentrum hebben gebracht, ontvingen wij een uitnodiging voor deze dag. Liefhebbers kunnen op eigen gelegenheid een kijkje gaan nemen. Kijk voor het programma en meer infomatie op de website van TenneT.


Zonnige scootmobieltocht onder hoogspanning

29-08-2019 VERSLAG

Op donderdag 22 augustus, een heerlijke en zonnige dag, is er een korte tocht van iets minder dan 20 km gereden naar Leiderdorp en omgeving.

Lees het verslag en bekijk de foto’s


Geuren en kleuren in de bloemenveiling van Rijnsburg

13-08-2019 VERSLAG

Op 9 augustus stond een bezoekje aan de bloemenveiling in Rijnsburg op de planning. Een jaarlijks terugkerend onderdeel van het programma met deze keer een ontmoeting met een bekende Nederlander.

Lees het verslag en bekijk de foto’s


Heerlijke tocht door Wassenaar en Meijendel

03-08-2019 VERSLAG

Op 1 augustus is de uitgestelde tocht van 25 juli onder mooie omstandigheden verreden. Het malse buitje voor de start werd in de loop van de middag ruimschoots goedgemaakt door een aangenaam zonnetje.

Lees het verslag en bekijk de foto’s.


Tocht van 25 juli uitgesteld

22-07-2019 NIEUWS

In verband met de te verwachten extreme temperaturen op donderdag 25 juli heeft de organisatie besloten om de tocht uit te stellen naar 1 augustus.


Weipoort

29-06-2019 VERSLAG

Op donderdag 27 juni werden we, na de hitte van de dagen er voor, getrakteerd op een heerlijke dag met zon, wind en een ijsje. Iedere deelnemer genoot van de rijke natuur van het polderlandschap.

Lees het verslag en bekijk de foto’s.


Leerzame tocht naar Cronesteyn, Vlietland, Starreveld en informtiecentrum Rijnlandroute

17-05-2019 VERSLAG

Op donderdag 16 mei werd een afwisselende en informatieve tocht verreden. Het doel was o.a. het informatiecentrum van de Rijnlandroute, een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden die, volgens planning, in 2022 in gebruik genomen wordt.

Lees het verslag en bekijk de foto’s.


Eerste rit van 2019 naar de bollenvelden

26-04-2019 VERSLAG

Op donderdag 25 april was het dan eindelijk zo ver. De eerste echte rit van dit seizoen. 8 deelnemers trokken er op uit om te genieten van de prachtig gekleurde velden tussen Warmond en Sassenheim.

Lees het verslag en bekijk de foto’s.

berichten

Nieuwsbrieven