Leiderdorp aug 2019

Scootmobieltocht  door en rond Leiderdorp

Donderdag 22 augustus. Op deze prachtige zonnige augustusdag staat een korte tocht van iets minder dan 20 km op het programma. Nog slechts enkele dagen voor deze dag zag het er naar uit dat wij de tocht zouden moeten afgelasten omdat te weinig deelnemers zich hadden aangemeld. Nog net voor het sluiten van de aanmeldingstermijn meldden zich nog enkele deelnemers zodat de rit toch door kon gaan. Op grond van de aanmeldingen verwachtten we 10  scootmobielen. Gelet op dit aantal besloten we om 5 begeleiders in te zetten voor de beveiliging en ondersteuning. Helaas meldden zich voor het vertrek 4 deelnemers af, zodat we slechts met een kleine groep op weg gingen richting Leiderdorp.

We  starten bij Het Huis van de Buurt Matilo aan de Zaanstraat in de Leidse wijk Roomburgh. De bedoeling was om vandaar rechtstreeks naar Leiderdorp te rijden. De “stierenbrug” naar Leiderdorp is echter al enkele weken afgesloten zodat we genoodzaakt worden twee maal een omweg te maken om via een andere brug in onze buurgemeente te komen. Vanaf ons vertrekpunt rijden we langs park De Bult langs het Rijn-Schiekanaal richting park Cronensteijn. Bij de spoorlijn gaan we via het fietspad richting industrieterrein Zoeterwoude. Na het  viaduct van de A4 rijden we linksaf door de nieuwe wijk Verde Vista (hetgeen Groen Uitzicht betekent). Dit klinkt erg Spaans maar is toch echt een Hollandse wijk. De doorgang vanuit deze wijk naar de Hoge Rijndijk is pas recent geopend en we kunnen dan ook in een rechte lijn naar de  brug over de Oude Rijn rijden. We kruisen de Hoofdstraat en volgen het fietspad naar de Mauritssingel waar we rechtsaf slaan en doorrijden naar de wijk Het Heerlijk Recht. In deze wijk die gebouwd is op een nog onbebouwd deel van de Kalkpolder, ligt een soort groene heuvel (een voormalige  vuilstortplaats). Vanaf het hoogste punt heeft men een mooi uitzicht over de Munnikenpolder, rivier de Does, en de Jachthaven van Leiderdorp. De jachthaven is op plaatsen 70 meter diep  en ontstaan door het afgraven van zand voor de bouw van het verhoogde tracé van de snelweg A4. We rijden  langs de jachthaven en de daarnaast gelegen ijs- en skatebaan naar de Munnikenpolder. In dit waterrijke natuurgebied passeren we twee molens en vervolgens gaan we over een nieuwe brug en een pas aangelegd fietspad, naar het Informatiecentrum van de BAM (Bataafse Aannemings Maatschappij) en Tennet, leverancier van elektriciteit.

In dit informatiecentrum worden we ontvangen door een medewerker van de BAM die een uitgebreide en leerzame presentatie geeft  over de  aanleg van een omvangrijk Hoogspanningsnet. Alles wat daarbij komt kijken komt aan de orde, zoals het treffen van voorzieningen die noodzakelijk  zijn om Nederland in de toekomst bij een steeds hoger energieverbruik, te garanderen van een ononderbroken levering van electra. Zowel de voorbereiding van de bouw van dit deels ondergronds en deels bovengronds netwerk komt aan de orde. Ook het overleg met eigenaren van de grond over schadeloosstelling voor gederfde inkomsten tijdens de bouw op hun land van  hoogspanningsmasten en het ondergronds aanbrengen van kabels. Ook de veiligheid van de arbeiders die hoog in de masten de kabels moeten bevestigen en de veiligheid voor het verkeer en de omwonenden komen uitgebreid ter sprake. Het deel van het landelijk dekkend netwerk tussen Hoek van Holland en Beverwijk is bijna klaar. Daarmee wordt het informatiecentrum dan ook op 1 oktober van dit jaar gesloten. We zijn dus nog net op tijd om ons te laten voorlichten.

Na deze presentatie hebben we nog wat tijd om het voorlichtingsmateriaal dat in deze hal ruimschoots aanwezig is, te bekijken en ons te verwonderen over de armdikke als een worst verpakte kabels die de elektriciteit moeten geleiden.

Volgepropt met informatie verlaten we het informatiecentrum en rijden richting Hoogmade. Op de Klaverweideweg slaan we af naar de viaducten van de A4 en de HSL (Hoge Snelheidslijn). Als we daar onderdoor zijn staan we voor een smalle geopende brug over een watering waar een aantal boten met passagiers probeert de brug te passeren. Na de passage van een paar boten vinden we het wel genoeg, zeker als een paar andere boten met jolige passagiers niet direct aanstalten maken om de brug te passeren. We sluiten dan zelf de brug maar en kunnen onze reis voortzetten. Via het bos achter het Pannenkoekenrestaurant, komen we op de provinciale weg. We rijden naar de rotonde bij de afslag naar Oud Ade en draaien dan het terrein op van de Woon- werklocatie van Gemiva Oud Ade die huisvesting en werk biedt aan jongeren van 18 tot 27 jaar met een handicap. Naast een bakkerij, een timmermanswerkplaats en een it-onderdeel waar bestanden overgezet kunnen worden op andere gegevensdragers, is er ook een kleine horeca-afdeling om koffie, thee of chocolademelk te drinken. De eigen gebakken appel- en andere taarten zijn van een uitstekende kwaliteit en vinden grif aftrek. Omdat we met onze groep kort voor sluitingstijd arriveren is het gebak al bijna uitverkocht en is er nog slechts voor 3 personen appeltaart. Gelukkig zijn er ook nog enkele stukken dadeltaart, zodat ook nog enkele anderen van een stukje zoetigheid kunnen worden voorzien.
We genieten nog enige tijd van het mooie weer en de aangename temperatuur op het terras van deze instelling en vertrekken dan voor het laatste deel van deze tocht. Via het fietspad door de weidse Boterhuispolder, gaan we naar de Zijldijk en volgen die tot over de Driegatenbrug. Twee deelnemers haken daar af en gaan huiswaarts. We gaan door de tunnel onder de Oude Spoorbaan  en via het fietspad naar het pad langs de Dwarswatering. Langs de Leiderdorpse wijk De Leyhof en park de Bloemerd komen we op de Persant Snoepweg. We passeren het Alrijne ziekenhuis en het gemeentehuis en komen daarna via de Hoofdstraat weer bij de brug over de Oude Rijn, die wij ook op de heenweg overstaken. Nog even door het Matilopark en dan staan we weer bij Het Huis van de Buurt Matilo, ons startpunt van deze dag. De vandaag gereden tocht is leuk en afwisselend en ook met een scootmobiel goed te doen.