Katwijk juli 2017

Zilte zeelucht en lege stranden

Donderdag 13 juli 2017 staat een tocht naar de kust op het programma van Scoot Actief. Hoewel het geen stralende zomerdag is en hier en daar donkere wolken wat dreigend zijn, is de opkomst groter dan verwacht. Waren er  bij de eerste ritten van dit seizoen nog wat vragen of er nog wel belangstelling was voor deze tochten; nu blijkt dat die belangstelling er nog wel degelijk is.
Ervaring leerde ons al eerder dat de mens kennelijk steeds terugverlangt naar de zee; even weg uit de drukte van de stad om de zilte zeelucht op te snuiven en te luisteren naar het kabbelen van de golven en het gekrijs van de meeuwen. Ook in voorgaande jaren was deze tocht populair. We kunnen dan ook even na elven op pad met een stoet van 15 scootmobielen en 4 begeleiders. Ons startpunt is het Rijnlands Revalidatie Centrum aan de Wassenaarseweg te Leiden.
We rijden in een rustig tempo van even boven de 10 km per uur via de Endegeesterstraatweg door het mooie groene parklandschap van Endegeest rechtdoor naar de Rhijngeesterstraatweg. Via de rotonde waar het verkeer ons alle medewerking verleent voor een veilige doorgang, rijden we langs het bos van Wijckersloot richting Kennedylaan. We steken over en rijden het oude deel van de Dorpstraat in richting het Groene kerkje. Door het tunneltje onder de A44 komen we bij het Oegstgeesterkanaal en volgen het fietspad waar de kassen van vroeger steeds meer vervangen worden door rijen nieuwe woningen met tuinen van respectabele afmeting. Aan het einde van het fietspad pauzeren we even om verkramping in de handen door het steeds vasthouden van het “gaspedaal” te voorkomen.
We rijden verder langs het kanaal tot de afslag naar industrieterrein ’t Heen van Katwijk. Na dit industrieterrein komen we bij de Rijn en volgen het brede fietspad dat richting kust gaat. We passeren een oude kalkoven, steken de weg bij de Binnendam over en rijden door naar de Buitendam en het fietspad door de duinen. Bij de Buitendam staan we even stil om van het uitzicht te genieten terwijl Rien onderwijl iets vertelt over de tijd dat de Romeinen hier nog vertoefden. We kijken naar de beeldjes die op een plateau staan en die verwijzen naar de tijd dat hier nog kasteel Brittenburg stond.
Als de stoet weer in beweging komt is het nog slechts enkele honderden meters tot de boulevard waar we onder andere het enigszins roestige gedenkteken van de omgekomen Katwijkse vissers passeren. Hoewel het vakantie is, is het op de boulevard niet erg druk en kunnen we zonder oponthoud doorrijden naar ons rust-, koffie- en lunchadres Het Strandhuys.
Op het terras is het drukker dan verwacht en met enig manoeuvreren kunnen de scootmobielen tussen de tafels door laveren naar een rustig gedeelte dat voor ons is vrij gehouden. Enkele deelnemers die het in de toch wat frisse wind wat koud hebben gekregen verkiezen een warmere plek binnen in het paviljoen.
Na de tocht van ca. 11 km laten we ons de koffie en een lichte lunch goed smaken. Het wachten op de bestelde eetwaren duurt wat langer dan verwacht maar dan komen er dames, met meer borden dan we besteld hebben, die zorgen dat onze magen niet al te veel gaan rammelen. De dubbele  aanvoer sturen we maar terug. Als bij vertrek nog een rekening wordt gepresenteerd voor het niet bestelde en niet genoten voedsel, vergt het nog een pittige discussie om het personeel ervan te overtuigen dat de fout echt bij hen ligt. Uiteindelijk kunnen we zonder te worden geoormerkt als wanbetalers vertrekken. Gelaafd, gevoed en voorzien van verse zuurstof en wat geleende elektriciteit voor het opvullen van enkele accu’s gaan we richting Valkenburg. Via de Sportlaan rijden we langs de Soeftitempel naar de Parklaan en via de Boslaan en de Koningin Julianalaan komen we op de Cantineweg de grens tussen bebouwing en bos/duingebied.
We passeren de watertoren kruisen de Wassenaarseweg en rijden langs de provinciale weg richting Leiden. We maken nabij Valkenburg nog een korte stop en terwijl we stil staan wijst Rien op een Romeinse grenspaal die langs de Romeinse grensweg de “limes” staat.
Na het oversteken  van de Rijn rijden we langs Corpus terug  naar ons startpunt bij het RRC.
Deelnemers hebben genoten, het weer was ons gunstig gezind en pech is ons bespaard gebleven, kortom een dag om met plezier op terug te kijken.