Nieuws

LAATSTE NIEUWS

Nieuws van het bestuur
21-05-2022

VRIJWILLIG IS NIET VRIJBLIJVEND !!!
AANSCHERPING SPELREGELS

vanaf 4e (vierde)Tocht a.s. WOENSDAG 25 mei

Tijdens het bestuursoverleg op do.19 mei, hebben we de 3 tochten van dit jaar geëvalueerd. Daarbij is ons vooral de geringe belangstelling opgevallen voor deelname aan onze tochten. Resp. 3, 4 en 2  deelnemers).
Bestuursleden die de tochten voorbereiden & begeleiden  en vrijwilligers die als begeleiders met de tochten mee gaan, investeren daarin veel tijd.
Het is dan ook erg teleurstellend dat de opkomst erg laag was voor de gereden 3 tochten. Het is daarom dat zowel bij het bestuur als bij de begeleiders de animo om hiervoor nog veel van hun vrije tijd te investeren afneemt.

De vraag is dan terecht “waarvoor doen we het nog ???.”

Wij hebben dan ook besloten om een tocht alleen door te laten gaan als er minimaal 5 deelnemers zich hebben aangemeld en ook aanwezig zijn bij de start van een tocht.

Daarom vragen wij om bij de volgende tochten je aan te melden uiterlijk 2 dagen voor de geplande tocht. Indien er dan geen genoeg aanmeldingen zijn, hebben we nog tijd om degenen die zich wel hebben aangemeld te informeren dat de tocht niet door zal gaan.

ATTENTIE WIJZIGING 4e (vierde)Tocht a.s. WOENSDAG 25 mei
OPGEVEN tot UITERLIJK MA. 23 mei
 (i.p.v. do. 26 mei, is nl. Hemelvaartsdag !!!)
4e Dagtocht Cronesteyn-Vlietland en Starrevaart
Verzamelen: 10:45 uur Vertrek: 11:00 uur
Start: Verzamelen bij Matilo (dus NIET de Driftstraat !!!)Nieuws van het bestuur
14-05-2022

ATTENTIE WIJZIGING 4e (vierde)Tocht a.s. WOENSDAG 25 mei
 (i.p.v. do. 26 mei, is nl. Hemelvaartsdag !!!)
4e Dagtocht Cronesteyn-Vlietland en Starrevaart
Verzamelen: 10:45 uur Vertrek: 11:00 uur
Start: Verzamelen bij Matilo (dus NIET de Driftstraat !!!)

De 3etocht, Dwalen door polders rond Leiderdorp, is verreden op do. 12 mei
Zie hier het
Verslag scootmobieltocht van 12 mei 2022 B

Vooraankondiging: 5e Scootmobieltocht, Ridderbuurt Alphen op do. 9 juni
Op deze donderdag in juni gaan we een tocht maken naar de Ridderbuurt in Alphen aan den Rijn. Langs een leuke en afwisselende route door een paar polders en langs de Wijde Aa rijden we naar Woubrugge en daarna gaan we verder naar de Ridderbuurt aan de buitenrand van Alphen aan den Rijn, waar we bij een grote boerderij een gecombineerde rust hebben voor koffie en een lunch.
Vanaf het terras hebben we daar een ruim en weids overzicht over een grote polder en kijken we in de richting van Ter Aar.
De afstand van deze rit is maximaal 25 kilometer. We verzamelen vanaf 10:45 uur aan de voorzijde van het Alrijne ziekenhuis aan de Persant Snoepweg in Leiderdorp en vertrekken daar om 10:00 uur.
Voor het gebruik van koffie en de lunch hebben we een afspraak gemaakt over de kosten die slechts 7,50 euro bedragen.
Wilt u deelnemen aan deze tocht geef u dan op via e-mail: rienrijk@gmail.com of telefoon 071-5221936 , voor 5 juni 2022 met gelijktijdige overmaking van 10,50 Euro (koffie en lunch 7,50 en inschrijfgeld 3 euro) op rekening nummer IBAN NL 76 ABNA 0890351619 ten name van M.J.M. Rijk.Nieuws van het bestuur
30-04-2022

NB. info 3e Tocht 12 mei: Dwalen door polders rond Leiderdorp. zie onder 29-04-2022

ATTENTIE Vooraankondiging WIJZIGING 4e (vierde)Tocht a.s.
WOENSdag 25 mei (i.p.v. do. 26 mei, is nl. Hemelvaartsdag !!!)
4e Dagtocht Cronesteyn-Vlietland en Starrevaart
Vertrek: 11:00 uur
Verzamelen: 10:45 uur
Start: Huis van de Buurt De Kooi, Driftstraat 49Nieuws van het bestuur
29-04-2022

De 2etocht, de bollentocht, stond op het programma voor donderdag 28 april
Zie hier het
Verslag scootmobieltocht van 28 april 2022 C

Volgende activiteit
Donderdag 12 mei 2022   3e Tocht Dwalen door polders rond Leiderdorp.   
We verzamelen om 12:45 uur bij Het Huis van de Buurt in de Driftstraat 49 in de wijk De Kooi  te Leiden Vertrek 13:00 uur.
Opgeven deelname tot 11 mei 2022 via rienrijk@gmail.com of telefoon 071-5221936

Voor deelname is aanmelding verplicht.
Aanmelden kan via e-mail rienrijk@gmail.com of via telefoon 071-5221936.

Aanbevelingen voor de deelnemers: Zie de SPELREGELSNieuws van het bestuur
15-04-2022

De eerste (openings)tocht stond op het programma voor donderdag 14 april
Zie hier het
Verslag openingstocht van 14 april 2022

Volgende activiteit
Donderdag 28 april 2022 Tocht naar de Bollenvelden rond Sassenheim en Voorhout. We verzamelen om 10:45 uur op het plein voor de voormalige Groenoordhallen aan de Willem de Zwijgerlaan te Leiden. Verzamelen om 10:45 uur. Vertrek 11:00 uur.
Opgeven deelname tot 27 april 2022 via rienrijkrijk@gmail.com of telefoon 071-5221936

Voor deelname is aanmelding verplicht.
Aanmelden kan via e-mail rienrijk@gmail.com of via telefoon 071-5221936.

Aanbevelingen voor de deelnemers: Zie de SPELREGELSNieuws van het bestuur
18-03-2022

Start scootmobieltochten.
Nu de Covid-19 pandemie op zijn einde lijkt te gaan lopen, durven we het weer aan om tochten te gaan organiseren voor berijders van scootmobielen.

De eerste tocht staat op het programma voor donderdag 14 april a.s.
De route van de tocht die door en rond Leiden loopt en waarbij we Warmond, Sassenheim en Oegstgeest aandoen, is ongeveer 22 kilometer lang.
We zien tijdens deze tocht ook nog wel enkele velden met bloeiende bollen.
We pauzeren enkele keren tijdens de tocht voor koffie of een lunch.
We starten deze tocht bij het Huis van de Buurt “de Kooi” in de Driftstraat 49 te Leiden en vertrekken daar om 11:00 uur.
Deelname aan deze tocht kost 3 Euro per persoon.
Ook bij de tochten die we dit jaar willen organiseren zijn vrijwilligers aanwezig.
Die zorgen voor beveiligde oversteekplaatsen en hulp aan deelnemers die dat nodig hebben.

Voor deelname is aanmelding verplicht.
Aanmelden kan via e-mail rienrijk@gmail.com of via telefoon 071-5221936.

Aanbevelingen voor de deelnemers:
Zorg voor een voertuig dat in goede staat verkeert; zorg ook dat de accu goed is opgeladen.
Neem indien mogelijk een oplader mee zodat de accu op een rustplaats wat kan worden bijgeladen.
Het verdient ook aanbeveling om een telefoonnummer bij je te hebben voor als er bij pech of anderszins iemand van het thuisfront moet worden gewaarschuwd.
Wellicht is het een goed idee om bij de ANWB een verzekering af te sluiten voor het geval het voertuig tijdens de rit dienst weigert.
Voor de kosten hoef je dat niet te laten want de kosten voor die verzekering zijn niet
hoger per maand dan de prijs van 1 kop cappuccino.
Omdat niet bij iedere rit een lunchstop bij een horecabedrijf wordt gemaakt verdient het
aanbeveling om zelf te zorgen voor een lunchpakket en wat drinken.

Voor deelname is aanmelding verplicht.
Aanmelden kan via e-mail rienrijk@gmail.com of via telefoon 071-5221936.Nieuws van het bestuur
09-03-2022

Overzicht van de geplande scootmobieltochten voor 2022.

Dit jaar starten we op donderdag 14 april met het organiseren van in totaal 14 tochten.

1e: Donderdag 14 april is de Openingsrit.
2e: Donderdag 28 april is er een Bollenrit richting Sassenheim en Voorhout.
3e: Donderdag 12 mei gaan we een tocht maken door polders rondom Leiderdorp.
4e: WOENSdag 25 mei gaat door Cronesteijn, de Vlietlanden en Starrevaartplas.
5e: Donderdag 9 juni is onze bestemming Het Ridderveld in Alphen aan den Rijn.
6e: Donderdag 23 juni blijven we in Leiden en wel in het westelijk deel van de stad.
7e: Donderdag 7 juli maken we een kustronde en bezoeken we het strand van Katwijk.
8e: Donderdag 21 juli rijden we via de Stevenshof naar de Landgoederen in Wassenaar.
9e: Donderdag 4 augustus bestemming Woubrugge en komen we langs de Wijde Aa. 10e: VRIJDAG  12 augustus maken we een korte avondrit naar de Flora veiling
in Rijnsburg om de corsowagens te bekijken.
11e: Donderdag 18 augustus tocht door Oegstgeest, de Klinkenbergeplas en Warmond.
12e: Donderdag 1 september verkennen we de Merenwijk en de Kagerzoom.
13e: Donderdag 15 september weer een Leidse toer en volgen we de Singelparkroute.
14e: Donderdag 29 september sluiten we het seizoen 2022 af met een sluitingsrit
waarvan de bestemming een verrassing blijft.

Aan het deelnemen van de tochten zijn de volgende voorwaarden verbonden>

  1. Een goed onderhouden voertuig.
  2. Opgeladen accu en eventueel de oplader meenemen.
  3. Voertuig met minimaal 12 km per uur kunnen rijden
  4. Voertuig dient een actieradius van ten minste 45 km te hebben.
  5. De bestuurder dient in staat te zijn op een goede wijze met het voertuig om te kunnen gaan.
  6. Het verdient aanbeveling om als bestuurder een telefoonnummer te hebben waar in geval van pech een beroep op kan worden gedaan.
  7. In verband met het genoemde onder punt 6 is het wellicht handig om een verzekering voor hulp onderweg af te sluiten via de ANWB. Voor de kosten hoeft u dat niet te laten. Voor de prijs van een kop cappuccino per maand bent u dan verzekerd voor hulp die binnen een half uur ter plaatse kan zijn.
  8. Ook een telefoonnummer voor iemand van het thuisfront die gewaarschuwd kan worden als dat door de begeleiders nodig wordt geacht is raadzaam ( ICE nummer op de mobiele telefoon.
  9. Ook dit jaar hebben we weer geprobeerd het inschrijfgeld laag te houden en kunt u voor 3 euro per rit al meedoen.

Wilt u een keer of meerdere keren mee rijden dan verzoeken wij u dit tot 2 dagen voor de datum van de rit op te geven via mailadres  rienrijk@gmail.com of telefoonnummer 071-5221936.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving en bijzonderheden over het tijdstip van vertrek en de startplaats.

Van iedere rit wordt een verslag gemaakt dat aan de deelnemers per mail wordt verzonden en waarin bijzonderheden staan over de eerstvolgende rit.  Nieuws van het bestuur
04-03-2022

Beste mensen,
Na een paar vervelende jaren in verband met de corona-maatregelen, waardoor we niet veel tochten hebben kunnen organiseren, zijn we nu weer vol goede moed dat 2022 een beter jaar zal worden, waarin we weer tochten kunnen gaan organiseren voor mensen die zich moeten verplaatsen in een scootmobiel.

Onlangs zijn we als organiserende groep  bij elkaar gekomen om te kijken of en op welke wijze we weer een start kunnen maken. Als alles loopt zoals we hopen, kunnen we vanaf april weer twee tochten per maand aanbieden. We reserveren daarvoor de donderdagen en verder een vrijdagavondrit medio augustus naar de bloemenveiling Flora in Rijnsburg voor het bekijken van de tentoongestelde corsowagens. Inmiddels zijn we begonnen met het verkennen en beschrijven van leuke, afwisselende routes voor de tochten.

Op 14 april starten we met de openingsrit. Begin april sturen we per mail een bericht over de tochten in april. Hierin staan dan  ook bijzonderheden, zoals plaats en tijd van vertrek en bestemming van de rit. Deelnemers kunnen zich dan aanmelden via een mailbericht of via een telefoonnummer. Aanmelden kan niet meer via de frontdesk van Radius, omdat Incluzio die taken van Radius heeft overgenomen. De ondersteuning van ScootActief  voor de aanmeldingen, willen zij echter niet overnemen. Voorlopig hebben we besloten dat deze aanmeldingen via mij dienen te gaan. De noodzakelijke informatie voor deelnemers zal ook te vinden zijn op onze website.

We hebben ook besloten om de kosten voor deelname aan een rit vast te stellen op 3 Euro.
We nodigen u graag uit om mee te gaan met onze tochten.

Met vriendelijke groet,
Rien Rijk
Voorzitter ScootActiefOVERZICHT 2021

Verslag en foto’s van de winderige tocht door het Groene Hart

29-09-2021 VERSLAG

Op donderdag 23 september stond de, in principe,
laatste tocht van dit seizoen op het programma.
Een rit van ongeveer 25 kilometer door parken, polders en weilanden.
Lees het verslag en bekijk de foto’s.


Verslag en foto’s van de zomerse tocht naar Oegstgeest en Warmond

18-09-2021 VERSLAG

Op donderdag 9 september stond er weer een tocht op het programma die we onder zomerse omstandigheden mochten rijden. Lees het verslag en bekijk de foto’s.
Donderdag 23 september 2021 volgt de sluitingsronde door het Groene Hart, een rit van ongeveer 25 kilometer.
We verzamelen om 10:45 uur op het plein voor het Huis van de Buurt Matilo aan de Zaanstraat 126 te Leiden. Aanmelden kan tot 21 september via het contactformulier op de website.


Verslag en foto’s van de landgoederentocht naar Wassenaar

29-08-2021 VERSLAG

Dondedag 26 augustus was een uitstekende dag om te genieten van de Wassenaarse landgoederen. Lees het verslag en bekijk de foto’s.
Donderdag 9 september 2021 staat korte tocht naar Oegstgeest en Warmond van ongeveer 15 kilometer op het programma. We verzamelen om 12:45 uur op het plein voor het Huis van de Buurt Op Eigen Wieken aan het Valkenpad in de Slaaghwijk. Aanmelden kan tot 7 september via het contactformulier op de website.


Verslag en foto’s van de stadstocht door Leiden

21-08-2021 VERSLAG

Op donderdag 12 augustus voerde een stadstocht ons langs Leidse singles. Lees het verslag en bekijk de foto’s.
Op donderdag 26 augustus rijden we een lange tocht van ongeveer 26 kilometer. We verzamelen om 10:45 uur aan de voorzijde van het LUMC en vertrekken om 11:00 uur voor een rit naar Wassenaar en door de Landgoederen naar het verste punt van deze tocht op de grens van Wassenaar en Den Haag.
Foto’s en verslagen van eerder gereden tochten dit seizoen zijn ook te vinden op de programma-pagina van deze site.


Verslag en foto’s van de tocht door de polders ten noorden van Leiden

01-08-2021 VERSLAG

Op donderdag 29 juli hebben we een  tocht gereden door het polderlandschap. Onderweg was er genoeg te genieten van de natuur, begeleid door een Hollands “briesje”. Lees het verslag en bekijk de foto’s.

Foto’s en verslagen van eerder gereden tochten dit seizoen zijn ook te vinden op de programma-pagina van deze site.


Verslag en foto’s van de dagtocht naar Katwijk

17-07-2021 VERSLAG

Op donderdag 15 juli vertrokken we richting het strand van Katwijk. Een heerlijke tocht met een prima lunch aan het strand. Lees het verslag en bekijk de foto’s.

Foto’s en verslagen van eerder gereden tochten dit seizoen zijn ook te vinden op de programma-pagina van deze site.


Dagtocht naar Katwijk

05-07-2021 NIEUWS

Op donderdag 15 juli staat er een nieuwe tocht op de planning, dit keer richting het strand van Katwijk. We vertrekken om 11:00 uur vanaf Basalt, Wassenaarseweg (bij de rotonde). De afstand zal ongeveer 25 km bedragen.

Aanmelden kan via het contactformulier op deze site


Eindelijk…

25-06-2021 NIEUWS

We hebben er lang op moeten wachten maar op 24 juni was het dan eindelijk zover, we konden er weer een keer op uit!
Gekozen werd voor een bescheiden rit door het Leiderdorpse polderlandschap.
Lees het verslag en bekijk de foto’s.


Voorzichtig opstarten

20-05-2021 NIEUWS

De pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, heeft ons genoodzaakt om voorlopig geen tochten meer te organiseren. De periode waarin dat moest worden gehandhaafd is veel langer geworden dan wij hadden gehoopt en verwacht. Inmiddels worden de verplichtingen en aanbevelingen van overheidswege wat versoepeld en kunnen we voorzichtig weer eens gaan proberen om de activiteiten van ScootActief op te starten met het organiseren van enkele tochten. Bedoeling is om voorzichtig te beginnen met wat kortere tochten in de buurt van Leiden. De eerste tocht zou dan op donderdag 24 juni  kunnen worden verreden.

Onze vraag is echter of er nog belangstelling bestaat voor deelname aan de tochten. Om daarin helderheid te krijgen verzoeken wij om aan ons te laten weten of u weer wilt deelnemen en als dat zo is of u in juni deel zou willen nemen aan de 1e korte tocht op donderdag 24 juni  met een starttijd van 13:00 uur. Belangstellenden kunnen zich opgeven via het contactformulier op deze site.
Archief van nieuws


berichten

Nieuwsbrieven